team coaching

 • szkolenia

  Team coaching

Team coaching dedykowany jest zespołom, które zostały powołane do życia, stoją przed jakąś trudnością lub wyzwaniem.

Czasami stoją w miejscu i pomimo podejmowania wielu prób funkcjonują w pasywności.

Innym razem zmieniają swój skład, strukturę, role czy zadania i niezbędna staje się zespołowa aktualizacja. 
W organizacji zespół to coś więcej niż suma części. 
Mówi się o grupach, zespołach i zespołach marzeń - stworzenie tych ostatnich poprzedza właśnie Team coaching.

Pracujemy z zespołami nad efektynwością, tworzymy i wspieramy zaangażowanie i przynależność oraz otwartość na nowe.
Rozwijanie liderów to już zdecydoanie za mało - niezbędne jest rozwijanie całych zespołów.

 

W pracy team coachingowej uwzględniamy kluczowe obszary dla zespołu:

 • wartości, normy i zasady współpracy
 • komunikację
 • zaufanię
 • organizację pracy
 • potencjał członków zespołu
 • relacje
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 • odpowiedzialność i zaangażowanie
 • motywację
 • kreatywność i innowację


Wierzymy w synergię zasobów, kompetencji i wiedzy w zespole.

Proces Team coachingu w sposób naturalny angażuje, rozwija i cementuje Zespoły.

Etapy pracy:

1. badanie potrzeb (obserwacja, wywiady, testy/ankiety)
2. diagnoza problemu 
3. zaprojektowanie procesu i sesji (spotkań)
4. przeprowadzenie cyklu warsztatów team coachingu
5. podsumowanie efektów

"Jednostki biorą udział w grze. Zespoły pokonują przeciwności."
SEAL Team Say Saying