szkolenia

  • Warsztaty

    Szkolenia

Doświadczenie nauczyło nas, że rozwój to coś więcej niż szkolenia, to praca z procesami w dziale, zakresem obowiązków, macierzami kompetencji czy ścieżkami rozwoju. To praca z wartościami, przekonaniami i myślami. 

Wiedzowy kontekst działań to za mało, dlatego proponujemy naszym klientom warsztaty łączone w innymi formami tak, aby rozwijać również umiejętności i oczekiwane postawy. 

Kluczowym elementem jest współpraca całego zespołu, który prowadzony jest przez Lidera.
W naszej pracy skupiamy się nad rozwojem nie tylko Menedżerów, ale całych zespołów i organizacji. Budując Menedżera bez jednoczesnego budowania zespołu tworzymy niebezpieczną lukę kompetencyjną. 

Szukamy super-mocy w każdym zespole.

Tworzymy dedykowane programy szkoleń, uwzględniające branżę, typ i wielkość organizacji. Wykorzystujemy konteksty, które są zaczerpnięte wprost z organizacji lub jest wysokie prawdopodobieństwo, że w niej występują. 
Pracujemy warsztatowo, na konkretnych przypadkach i symulacjach. 

Realizujemy warsztaty z obszarów:

  • sprzedaży
  • gospodarki magazynowej
  • logistyki
  • BOK (Biura obsługi klienta)
  • HR
  • kompetencji miękkich
  • kompetencji zarządczych