rozwój organizacji

  • szkolenia

    Rozwój organizacji

Rozwijamy organizacje procesowo i holistycznie - bez rewolucji i ogromnych skoków.

Wspieramy proces kroków w ewolucyjnym rozwoju organizacji tak, aby wszyscy byli na tej samej stronie opowieści.

W rozwoju strukturalnym skupiamy się na architekturze organizacji, systemach zarządzanie i konstrukcji przyszłości. 
Dobra ramą gwarantuje nam stabilizację oraz transparentność w działaniu.

W rozwoju strategicznym badamy kulturę i klimat, zdolność do uczenia się organizacji, projektujemy strategię komunikacji, weryfikujemy strategie rekrutacyjne i pracę z talentami w organizacji.
Wewnętrze środowisko funkcjonowania organizacji pełni rolę codziennego kontekstu, w którym działają wszyscy. 

Przy pracy z rozwojem społecznym naszą uwagę angażują efektywność, komunikacja, kompetencje, ocena okresowa oraz procesy adaptacji i zmiany.
Narzędzia niezbędne do pracy i realizacji marzeń organizacji i pracowników.

Wspierając rozwój operacyjny analizujemy konstrukty działów i stanowisk, systemy szkoleń i rozwoju pracowników, tryby delegowania i raportowania, usprawniania procesów i systemów.
Twarda codzienność pełni kluczową rolę w weryfikacji realnych zasobó i przyszłych sukcesów organizacji.


Analizy, diagnozy i obserwacje dają nam zasoby do konceptualizacji i pracy z organizacją na poziomie indywidualnym i interdyscyplinarnym.