nasza oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić...

 • doradztwo

  doradztwo biznesowe

  • doradztwo strategiczne
  • doradztwo operacyjne
  • proces zmiany w organizacji
  • zarządzanie i przywództwo
  • sukcesja w firmach rodzinnych
  • wspólpraca z dostawcami i rynkiem
  • Klient i usługa w centrum uwagi
  Więcej
 • warsztaty

  rozwój organizacji

  • rozwój strukturalny
  • rozwój operacyjny
  • rozwój strategiczny
  • rozwój społeczny
  Więcej
 • mentoring

  mentoring biznesowy

  • mentoring zewnętrzny
  • mentoring wewnętrzy
  • krótkoterminowe wsparcie - interwencja kryzysowa
  • długoterminowe wsparcie
  Więcej
 • warsztaty

  team coaching

  • nowopowstały zespół
  • zespół projektowy
  • zespół poszukujący współpracy i efektywności
  • zespół z trudnościami w komunikacji i organizacji
  • zespół w trakcie transformacji
  • zespół z zaburzonym lidershipem
  Więcej
 • Warsztaty

  szkolenia

  • rozwój osobisty
  • sprzedaż i negocjacje
  • logistyka i gospodarka magazynowa
  • obsługa klienta
  • przywództwo i zarządzanie
  • stres i wypalenie zawodowe
  • kryzys i konflikt
  • budowanie zaangażowania i identyfiacji z zespołem / organizacją
  • efektywna komunikacja
  Więcej
 • audyt organizacji

  audyty i diagnozy

  Poszukujemy przyczyn obecnej sytuacji - jeden skutek może mieć wiele przyczyn,

  jedna przyczyna może generować różne skutki.

  Więcej
 • menedżer

  rozwój menedżerów

  • Akademia Lidera 
  • Akademia Menedżera 
  • Akademia Zarządu 
  • Skrzydłowi
  Więcej
 • szkolenia dla HR

  HR i trener wewnętrzny

  • employer branding
  • rekrutacja i selekcja pracownik; wdrożenie i adaptacja pracownia
  • oceny okresowe; wartościowanie i wynagradzanie
  • transfer wiedzy - zarządzanie wiedzą
  • zarządzanie efektywnością
  • badania satysfakcji i zaangażowania pracowników
  • job crafting
  • outplacement

  • zarządzanie szkoleniami
  • ścieżki rozwoju - Learning & Development
  • praca z kulturą i klimatem organizacji
  Więcej
 • psychologia pozytywna

  psychologia i analiza transakcyjna

  Psychologia w służbie biznesu.

  Więcej