mentoring biznesowy

  • mentor

    Mentoring

Ispirujemy, pomagamy poszerzyć perspektywę, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Często nasi Klienci wiedzą, co chcą osiągnąć, mają nawet wstępny plan, potrzebują "przegadać" opcje, ryzyka, potencjały - po to jesteśmy My. 

Odpowiadamy na pytania, analizujemy realizację wyzwań, proponujemy rozwiązania sprawdzone w innych branżach, na odmiennych rynkach. 

Podpowiadamy rozwiązania, wspieramy utrzymanie motywacji, konsekwencji i determinacji. 

Czasami edukujemy i rozwijamy obszary klienta, które są mu niezbędne w realizacji celów i planów.

Wprowadzamy również system mentoringowy do organizacji, by transfer wiedzy i doświadczenia realizował się w możliwie najbardziej naturalny sposób. 

 

Cały czas budujemy twardą wiedzę biznesową i branżową oraz ćwiczymy kompetencje miękkie, by być skuteczną i widoczną
latarnią morską dla naszych Klientów.