HR i trener wewnętrzny

  • train the trainer

    Trener wewnętrzny

Praca z zasobami ludzki w organizacji niestety często traktowane jest "po macoszemu". 

Warto pamiętać, że siłą napędową bezapelacyjnie pozostają ludzie i długo jeszcze to się nie zmieni.