doradztwo biznesowe

  • doradzwto zarządzanie

    doradztwo w biznesie

Doradztwo biznesowe
to konsultowanie i wspieranie procesu zmiany w organizacji. 

To te momenty, gdy dzieje się źle, dramatycznie, zupełnie beznadziejnie. Ale to też ten czas, gdy firma chce iść dalej, szerzej, mocniej - po prostu odważniej.

Skupiamy się na połączeniu sił charakteru organizacji kształtujących się przed wszystkie dotychczasowe lata, łaczymy z obecną sytuacją rynkową
i prognozujemy ścieżki rozwoju oraz możliwość wykorzystania zgromadzonych potencjałów.

Każda organizacja ma swój wyróżnik rynkowy, niepowtarzalną wartość, którą dostarcza swojemu klientowi i pomożemy Ci ją odnaleźć i wyszlifować.

Wspólnie z naszymi Klientami ulepszamy ich modele biznesowe, przygotowujemy analizę strategiczną i tworzymy strategie w wybranych perspektywach oraz  plan rozwoju organizacji.

Strategia to nie tylko cele, ale przede wszystkim marzenia, które chcemy spełnić. 

Wspieramy firmy róznej wielkości, zarówno rodzinne, MŚP, jak i międzynarodowe korporacje.

Nie pomagamy wszystkim - zawsze sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby firm, które się do nas zgłaszają. 

Wspólpracujemy z konsultantami, trenerami, coachami o nietypowych umijętnościach, doświadczeniach i kompetencjach - tworzymy intersyscyplinarny zespół - ale czasami to za mało.

W dradzwie pracujemy z właścicielami firm, zarządami, zespołami menedżerskimi, ale angażujemy każdego pracownika. Wybieramy praktyczne rozwiązania hołdując zasadzie brzytwy Okhama - czyli możliwie naprostszemu rozwiązaniu. Wykorzystujemy najnowesze metody, nowoczesne technologię i wiedzę z róznych dziedzin.

Krok po kroku:

1. analiza biznesowa - identyfikujemy problemy
2. analiza efektywności - określamy zasoby i rezerwy
3. wyznaczamy cele - wskazanie i charakterystyka możliwych działań rozwojowych
4. tworzymy plan działania - wybór rozwiązań
5. startujemy! - realizacja działań
6. ocena rezultatów

Zawsze działamy dla firmy i ludzi zachowując najwyższe standardy etyczne.