audyty i diagnozy

  • diagnoza

    Audyt

Czasami w organizacji jest po prostu źle. Trudno wskazać jeden główny powód, czy nawet kilka mniejszych. 

Zdarza się, że zmiana na gorsze przyszła niespodziewanie i zaskoczyła wszystkich. Nagłe obniżenie wyników sprzedażowych, drastycznie zmniejszona liczba zamówień.

Wówczas, jako globalne rozwiązanie proponujemy audyt połączony z diagnozą organizacji.

Oceniamy wówczas funkcjonowanie firmy / instytucji pod wględem organizacyjnym, procesowym, strategii rynkowej i rozwoju. 

Badamy kulturę i klimat organizacji, żeby ocenić adekwatność i spójność promowanych i wyznawanych wartości.

Traktujemy organizację, jak system naczyń połączonych i ustalamy rekomendacje dla poszczególnych działów, jednostek, departamentów czy oddziałów.